Reglementen

Algemene regelgeving

De HDO wijkt op één punt af van de algemene darts reglementen. Wanneer het gooien van een dubbel te lang duurt kan er onderling besloten worden om over te gaan op het uitgooien middels een singel.